Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Jongerenopvang Assen

De Jongerenopvang is er voor jongeren in de gemeente Assen tot 23 jaar die dak- en thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Vaak hebben ze problemen op verschillende terreinen zoals bij onderwijs, werk, geld en sociale contacten. Wij helpen deze jongeren zodat ze weer met succes en naar tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

Iedere jongere krijgt een vaste persoonlijke begeleider die hem helpt bij het (weer) op de rit krijgen van zijn leven. Samen maken ze een haalbaar plan met daarin de wensen van de jongere voor de toekomst. De begeleider helpt de jongere bij het uitvoeren van dit plan. Zo kan de jongere hulp krijgen bij het vinden van een geschikte opleiding, werk, een vaste en zo nodig eigen woonplek en het opbouwen van een sociaal netwerk; alles om een plezierig leven te kunnen leiden. De begeleiding is intensief en we verwachten van de jongere dat hij gemotiveerd is om aan zijn toekomst te werken. Mocht de jongere weer op eigen benen staan, dan is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het vasthouden van vaardigheden die hij heeft geleerd en waar mogelijk deze verder uit te bouwen. Deze zogeheten ambulante begeleiding duurt maximaal een jaar. ​

De Jongerenopvang telt acht appartementen voor jongeren die trajectbegeleiding of kamertraining ontvangen. Zij hebben een eigen zit/slaapkamer. 
Verder zijn er vier plekken voor noodopvang. ​Jongeren die hier gebruik van maken, krijgen een eigen bed en kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke woonkamer. Ook is er een grote gezamenlijke keuken waar de jongeren en begeleiders elkaar kunnen ontmoeten.

Aanbod

Contact
0592 40 78 06 

Jongerenopvang Assen
Lottingstraat 17
9406 LX Assen