Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Klachtenregeling

Uit uw ongenoegen
We vinden het belangrijk dat cliënten en verwanten hun beklag kunnen doen. Natuurlijk het liefst in gesprek met de betrokkene(n), nog voordat een ongenoegen een klacht wordt. Graag zelfs, want het bespreken van een ongenoegen of een klacht is een kans tot verbetering. Onze klachtenregeling is laagdrempelig: de cliënt kiest zelf waar hij de klacht neerlegt.
 
Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is er om u te ondersteunen bij het indienen van een klacht. De klachtenfunctionaris neemt zelf geen klachten in behandeling en beoordeelt de klacht inhoudelijk niet. Wel organiseert en bewaakt de klachtenfunctionaris het proces van de klachtafhandeling. Ook kan zij bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Dit kan alleen met instemming van beide partijen.
 
De klachtenfunctionaris bij Promens Care is:
Wemmy van Loobergen
Tel.: 088 839 32 17
E-mail: klachtenfunctionaris@cosis.nu
Postadres: Postbus 214, 9400 AE Assen
 
Intern een klacht indienen
De cliënt kiest zelf waar hij een klacht neerlegt. Dat kan via de klachtenfunctionaris, maar de klacht kan ook ingediend worden bij:
Extern een klacht indienen
Speelt er een situatie waarbij de visie van een professional buiten Promens Care welkom is? Dien dan uw klacht in bij een externe partij zoals de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe of de Geschillencommissie.
 
Klacht indienen
U kunt uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier. Uw klacht komt vervolgens binnen bij de klachtenfunctionaris.