Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Netwerk cliënt

Visie op informele zorg

Onderdeel van een netwerk
Als naastbetrokkene levert u een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de mensen die door ons worden begeleid. Promens Care ziet haar cliënt als onderdeel van zijn / haar persoonlijk netwerk of steunsysteem waarin u als ouders / naastbetrokkenen een rol kunt spelen. Bij de zorg en begeleiding en die Promens Care biedt, wordt gebruik gemaakt van de omgeving en het bestaande netwerk van de cliënt, niet alleen van gespecialiseerde, professionele organisaties. Daarnaast stimuleren we onze cliënt om het contact met zijn / haar ouders of naastbetrokkenen te onderhouden of verbeteren. Dit vergroot het participatieniveau van de cliënt.
 
Partner in zorg
Wij zien u als partner in zorg, omdat u veel weet over de cliënt en wellicht een deel van de zorg op u neemt. U kunt, naast onze professionele zorg, de kwaliteit van leven verbeteren . Het kan dan zowel gaan om het ondersteunen van doelen van de cliënt, als om signaleren en ondersteuning bieden op lastige momenten. U bent een continue factor naast de wisselingen in begeleiding. Uw informatie kan ons helpen om verantwoorde zorg en begeleiding te bieden.
 
Omgang
Promens Care gaat respectvol en serieus om met ouders en naastbetrokkenen. U behoort tot het netwerk van een cliënt en daarmee tot het relatienetwerk van Promens Care. Promens Care erkent het belang van een goede communicatie in de triade cliënt – ouders / naastbetrokkene – hulpverlener.
 
Netwerkondersteuning
Als professionele organisatie kan Promens Care ondersteuning bieden aan de cliënt, maar ook aan andere leden van een steunsysteem. Het kan zijn dat u juist zelf steun nodig heeft.  De wederkerigheid in het contact kan bijvoorbeeld in het gedrang komen door uw zorgende rol, of het contact tussen u en uw naastbetrokkene kan versterking nodig hebben.
 
Praktijk
Om deze visie (meer) in praktijk te brengen is Promens Care met een aantal initiatieven gestart. In dit menu leest u meer hierover. Voor meer informatie kunt u bellen met Jacqueline Posthumus (beleidsmedewerker) via ons centrale nummer 088 878 9000.