Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Gemeente Emmen

In de gemeenten Emmen wordt de ondersteuning geboden vanuit zeventien woonlocaties, een logeerhuis voor kinderen, drie steunpunten voor begeleiding thuis, drie voorzieningen voor werk, dagbesteding en leren en een Inloophuis.                                                        

Bekijk hi​e​​r​​​​​​​​​​​ de gemeentepagina met betrekking tot zorg en ondersteuning!

​In de gemeente Emmen werkt Promens Care samen met diverse organisaties, waarvan we hieronder een aantal noemen. Deze opsomming is niet compleet. Wilt u een organisatie toevoegen, neem dan contact met ons op.

 • Promens Care biedt onderdak aan de Brede School activiteit (opgezet door Sedna Welzijn) als het gaat om koken, kinderen op lagere school leeftijd komen bij Promens Care en leren onder begeleiding koken.
 • Met stichting de Trans vindt samenwerking plaats op het gebied van logeercapaciteit, kinderdagcentra (Tamboerijn, de Trans en Pontes, Promens Care) en onderaanneming van dagbesteding
 • Met GGZ Drenthe vindt afstemming plaats over de inloopfunctie en trajectbegeleiding
 • Met het Leger des Heils vindt afstemming plaats over de inloopfunctie en de doelgroepen van beide organisaties
 • Buurt Support : afstemming over individuele trajecten en de inzet van trajectbegeleiding
  • Werkervaringsplekken binnen locaties/wijkteams Buurt Support
  • Uitwisselen passende werkzaamheden tussen beide organisaties, bijvoorbeeld Werkprojecten Emmen (Promens Care) en wijkteam Emmermeer (Buurt Support)
 • Woonzorgcentrum de Schans van de Tangenborghgroep: één van de dagbestedingslocaties van Promens Care is actief binnen de Schans. Daarnaast worden individuele werkervaringsplekken ingericht binnen locaties van de Tangenborghgroep.
 • stichting GJVW (Gespecialiseerd Jongeren- en Volwassenenwerk) - huisvesting verhuur ten behoeve van soosactiviteiten
 • MEE Drenthe: faciliteren van huisvesting jeugdactiviteiten MEE
 • Onderling Sterk  (vereniging door en voor mensen met verstandelijke beperking, onderdeel van Zorgbelang Groningen) - faciliteren vergaderruimte
 • Bureau Jeugdzorg: voogdij kinderen

Op het gebied van onderwijs is er samenwerking met praktijk onderwijs, ZMLK onderwijs en Drenthe College, Mytylonderwijs en MLK onderwijs.
Verslavingszorg Noord Nederland

Overzicht op kaartLijstweergave

Geen locaties beschikbaar

Even geduld a.u.b.

Nieuwsoverzicht

Aanbod