Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Ouder en Kind

De locatie voor Ouder en Kind van Promens Care is bestemd voor ouders met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek.  Alle cliënten hebben een eigen kamer, de ouder kamer is voorzien van sanitair op de kamer.
 
Op deze locatie bieden wij begeleiding en ondersteuning in de opvoeding van de kinderen, soms nemen we de zorg over van de ouders.  Het is een groepsgerichte locatie, er wordt door de ouders zelf gekookt in de huiskamers, er zijn  twee huiskamers.

Eveneens wordt er ondersteund in het hebben van een dagroutine met kinderen, in een veilige omgeving creëren voor de kinderen.
 
Het uitgangspunt is een warm welkom voor moeders met kinderen en/ of zwangeren.  Die het (tijdelijk) niet alleen kunnen en dus hulp en ondersteuning nodig hebben voor het eigen leven en/ of het leven van de kinderen. 

Zonder deze 24 uurs beschikbare ondersteuning is er sprake van een onveilige opvoedingssituatie. Waarbij het uitgangspunt is dat er sprake is van tijdelijk wonen , langer of korter, al naar gelang de context en het systeem.

Het proces om tot een gezamenlijk (ouders, systeem, professionele context) ervaren passend perspectief te komen wordt geactiveerd en de ruimte gegeven om te doorlopen.

Perspectief kan zijn zelfstandig wonen met de kinderen met steunend netwerk en ambulante ondersteuning, als gezin weer samen verder al dan niet met ambulante ondersteuning, deeltijd-opvoederschap samen met een meeleefgezin of een andere woonvorm voor de kinderen/het gezin.