Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Meeleefgezinnen

​Dit zijn gezinnen die één of twee  kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking als lid van hun gezin opnemen in hun eigen huis.  Het kind draait mee in het ritme van het gezin en in het sociale netwerk van dit gezin. Vaak heeft het meeleefgezin zelf ook kinderen. Belangrijk is dat de vraag van het kind en ouders, goed aansluit bij het gezin.

Het gezin biedt het kind ondersteuning en begeleiding aan de hand van het ondersteuningsplan. Ze worden hierbij ondersteunt door een gezinsbegeleider en gedragswetenschapper.

Het meeleefgezin heeft een belangrijke rol in de opvoeding van het kind, maar kan en wil de ouders niet vervangen. Van groot belang is de samenwerking tussen de ouders en het meeleefgezin. Waar mogelijk houden ouders de zorg en verantwoordelijkheid voor hun kind.

Naast het volledig opnemen van een kind in een meeleefgezin kan tijdelijk en kortdurend opvang geboden worden. Ook allerlei tussenvormen zoals structureel logeren, deeltijd wonen, langdurige opvang met als doel terugkeer in het biologische gezin of andere vormen van (zelfstandig) wonen.

 


Een meeleefgezin is vaak het beste alternatief voor kinderen en jongeren met enkelvoudige of licht meervoudige problematiek die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen       wonen.   

Voor een kind dat een meeleefgezin of logeergezin nodig heeft, zoekt Promens Care gezinnen in Drenthe en Groningen. Van gezinnen vragen wij dat één van beide partners een opleiding heeft gevolgd, gericht op zorg en begeleiding van kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking.  
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha Bouland, locatiehoofd Meeleefgezinnen. T 06- 83 52 69 73

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht op kaartLijstweergave

Geen locaties beschikbaar

Even geduld a.u.b.
Terug  Gepubliceerd op:03 mei 2017