Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Begeleiding aan huis

Bij maatschappelijke opvang is het doorgaans niet de cliënt zelf die met een hulpvraag komt, maar anderen: woningcorporaties, maatschappelijk werk, politie en gemeenten. Ook familie of buren kunnen het signaal afgeven dat iemand hulp nodig heeft.

De begeleider probeert vervolgens op allerlei manieren ‘binnen te komen'. Eerst heel letterlijk (praten door de brievenbus), en vervolgens ook in de zin van: hoe overtuig ik deze persoon van het nut om samen te onderzoeken wat we kunnen doen om verbetering in de situatie te brengen.