Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.
 
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de aangeboden informatie op enig moment verouderd, onvolledig of onjuist is. Promens Care kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Behoudens persoonlijk gebruik en niet-commercieel gebruik mag niets uit de teksten of illustraties op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Promens Care worden gepubliceerd, gedistribueerd, overgedragen of verveelvoudigd, op welke wijze dan ook.
 
Indien u e-mailberichten verzendt aan Promens Care, weest u zich dan bewust van de beveilingsrisico's die e-mailen met zich meebrengt.
Op deze website zijn hyperlinks opgenomen. Promens Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Daarnaast worden vanuit andere sites links gelegd naar deze website. Promens Care is niet verantwoordelijk voor de informatie die in deze externe sites wordt gepresenteerd.
 
Promens Care, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's.