Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Brochures 

 

 

Promens Care wil die mensen ondersteunen om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Promens Care biedt ondersteuning aan kinderen en volwassen met een
beperking en is er ook voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. 

 

 

Promens Care heeft een aparte sector Kind, Jeugd en Gezin met een breed aanbod aan diensten. We hebben o.a. expertisecentra, woonvoorzieningen en bieden ambulante woonbegeleiding en gezinsbehandeling. 

 

 

Op het gebied van werk, dagbesteding en leren voor volwassenen met een psychische beperking biedt Promens Care verschillende ​mogelijkheden. Regelmatig breiden we ons aanbod uit afhankelijk van de vraag van onze cliënten. 

 

 

Ook mensen met een verstandelijke beperking willen graag aan het werk, werk dat bij hen past. Bij Promens Care houden we rekening met de beperkingen van onze cliënten, maar proberen daarbij ook grenzen te verleggen.​


 

Promens Care heeft veel te bieden aan ouders die een eigen woonvorm voor hun kinderen willen oprichten, zowel in het voortraject als in de organisatie en uitvoering van de zorg.​ 

 

 

Ouders met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind kunnen bij onze expertisecentra terecht. Elk expertisecentrum beschikt over vele diagnostische en begeleidings-mogelijkheden voor kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking​ 

 

 

De maatschappelijke opvang van Promens Care is bestemd voor mensen die door psychische, psychosociale of (licht) verstandelijke beperkingen problemen ondervinden in hun dagelijks leven.​ 

 

 

Promens Care is vaak opzoek naar meeleefgezinnen die een kind willen opnemen als lid van hun gezin. Vaak is dit het beste alternatief voor jonge kinderen met enkelvoudige of licht meervoudige problematiek die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.​ 

 

 

Iedereen wil graag een eigen plek om te wonen naar zijn of haar wens. Mensen met een psychische beperking zijn hierin geen uitzondering. Promens Care vindt dat zij dan ook zo gewoon mogelijk en vooral naar hun eigen zin moeten kunnen wonen. In woningen die gewoon in woonwijken staan.​ 

 

 

Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo gewoon mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Jongeren met een psychische beperking die hierbij ondersteuning nodig hebben kunnen hiervoor bij Promens Care terecht.​ 

 

 

Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen soms niet thuis blijven wonen om vervolgens op eigen benen te gaan staan. Sommige kinderen zullen altijd ondersteuning van anderen ​nodig hebben. Voor die ondersteuning kunnen zij op Promens Care vertrouwen. 

 

 

Bij Promens Care zijn veel verschillende mogelijkheden op het gebied van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor hen is het mogelijk om zo gewoon mogelijk en naar hun zin te kunnen wonen in woningen die gewoon in woonwijken staan.​Een wens van veel mensen is dat ze zelfstandig, op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen wonen. Voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking is deze wens soms niet vanzelfsprekend. Promens Care biedt hen thuisondersteuning; alleen, met hun partner of met hun gezin. ​ 

 

 

Gezinsbehandeling is er voor gezinnen waarvan ouders of kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking hulp zoeken bij opvoeden en opgroeien.​


Tips om mensen met een beperking of(psycho)sociale problemen mee te laten doen aan uw gemeentelijke samenleving.

 

 

       Het belangrijkste is dat je enthousiast bent
       en je hobby of talent wilt gebruiken
       om anderen mee te laten genieten 
       van wat je graag doet.