Sluiten Deze site maakt voor het optimaliseren gebruik van cookies.
Wilt u meer weten over ons cookiebeleid lees dan onze algemene voorwaarden. Meer informatie

Aanmelding

Promens Care heeft het zó georganiseerd, dat iedereen die belangstelling heeft voor één van onze diensten, contact op kan nemen met de afdeling Cliëntservice. Deze afdeling verzorgt voorlichting, aanmeldingen, intakegesprekken en wachtlijstplaatsing.

Voor de verschillende diensten van Promens Care bestaan verschillende aanmeldroutes.  

Thuisondersteuning/dagbesteding 

Thuisondersteuning en dagbesteding vallen sinds 1 januari 2015 onder de Wmo. Ook dagbesteding voor kinderen en logeerzorg vallen hieronder. Als u een hulpvraag hebt, kunt u zich melden bij de gemeente waar u woont. De gemeente zal dan samen met u onderzoeken welke hulp u nodig hebt. Is er hulp nodig van een professionele organisatie dan ontvangt u een ‘beschikking’ van de gemeente. Promens Care kan de ondersteuning starten zodra wij een toewijzing van de gemeente hebben ontvangen.

Wonen VG

Voor wonen VG (vanuit de Wlz) kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij Promens Care. Voor wonen VG bij Promens Care heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Wonen GGZ

Beschermd Wonen (GGZC) valt ook sinds 1 januari 2015 onder de Wmo. Aanmelden hiervoor gaat via de centrumgemeente waar uw woonplaats onder valt. De gemeente bepaalt of u bij Promens Care kunt wonen. 

Aanmelden bij Promens Care kan digitaal, maar ook per post

Na het verzenden van uw digitale aanmelding vragen wij u het toestemmingsformulier in te vullen en op te sturen. Het toestemmingsformulier wordt door Promens Care gebruikt om waar nodig aanvullende informatie op te vragen.

Na ontvangst van de aanmelding beoordeelt een cliëntconsulent uw aanvraag en voert eventueel een intakegesprek. In dit gesprek worden uw wensen en hulpvragen verder in kaart gebracht. 

Eigen bijdrage  

Wanneer een cliënt bij ons zorg afneemt, vraagt de overheid hiervoor een eigen bijdrage. De instantie die de hoogte hiervan bepaalt is het CAK. Op www.hetcak.nl vindt u hierover meer informatie en een rekenprogramma dat berekent wat u ongeveer gaat betalen. 

Aanvullende diensten

Promens Care biedt ook diensten, wanneer een cliënt bij ons komt wonen, waarvoor een eigen bijdrage geldt. Het gaat hierbij om kosten voor internet, telefonie, tv en wassen. Voor de tarieven kunt u contact opnemen met het locatiehoofd.

Veranderingen in de zorg

Er verandert veel in de zorg. Promens Care helpt u graag inzicht te krijgen in deze veranderingen. Klik hie​r voor meer informatie. ‘Informatiepunt Zorg en Ondersteuning’. Meer informatie kunt u ook vinden op www.regelhulp.nl.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de afdeling Cliëntservice. 
Wij zijn te bereiken via 088 839 3298.

​​​​​​​​